Váš dodavatel internetu, televize, volání a služeb.

Podpora
Podpora

internet

Podpora

kamery

Podpora

PLOŠINA

Přihlášení do účtu SledováníTV >>>ZDE<<<

(po přihlášeni do svého účtu si můžete balíčky přidat,upravit, atd.)

Dobrý den,
Upozorňujeme na nový obchodní model a změnu ceníku firmy SledovaniTV, který bude platný od 1.1.2023.
Nejsme provozovateli služby IPTV SledovaniTV, toto je rozhodnuti provozovatele služby SledovániTV.

Nový obchodní model:
3 základní balíčky, které již obsahují zpětné přehrávání až 7 dní a nahrávky 50 hodin, podporu 2 primárních zařízení (SMART TV nebo SET TOP BOX – možnost rozšířit až na 4) a 3 second screen (mobil, tablet, pc, notebook). Obsahuje navíc kanály CS Film, CS Horor a CS Mystery. Není možná platba kartou za základní balíčky, možno pouze na rozšíření.

Příklad:
Pokud máte základní balíček + smartTV bude vám nastaven STARTOVACÍ BALÍČEK

Rozšíření o další primarní zařízení:
O jednu SmartTV nebo Set-top box – 89Kč s dph
O dvě SmartTV nebo Set-top box – 169 Kč s dph

Přehled balíčků a nový ceník naleznete zde>>>ceníku služby SledováníTV<<< (formát PDF)

S pozdravem Comanet

Podpora

Webové rozhraní pro administraci vlastního účtu (to znaméná třeba změna hesla, úprava úrovní pro antispam, apod…): >>>ZDE<<<

Podpora

Webové rozhraní pro přístup k poště: >>>ZDE<<<

Podpora

Ohlašování závad

Účastník ohlašuje závadu služby telefonem, nebo e-mailem na servisní centrum, které je připraveno přijímat hlášení o závadách v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin a ve dnech pracovního volna, klidu a o svátcích od 10.00 do 18.00 hodin. Za ohlášení závady se nepovažuje SMS zpráva.

Účastník je povinen ohlásit své jméno, případně firmu, telefon (e-mail), typ služby, číslo smlouvy, lokalitu připojení, kontaktní jméno pověřené osoby a telefonní číslo, popis poruchy. Poskytovatel je oprávněn požadovat po účastníkovi písemné nebo elektronické potvrzení ohlášené závady.

Kontakt na servisní centrum

telefon: +420 777 744 735
e-mail: servis@comanet.cz

Po nahlášení problému budou naši technici řešit danou závadu a pokusí se ji v krátké době vyřešit. Odstraňování závady započne nejpozději do 12 hodin od jejího nahlášení.

Na e-mailové adrese servis@comanet.cz Vám také zodpovíme případné technické dotazy.

Připojení k síti internet
Naše síť je pod neustálým dohledem a je tedy pravděpodobné, že jsme o problému informováni již v době, kdy nám ho hlásíte a pracujeme na odstranění závady.

Jak postupovat při nesnázích
Pokud na vašem PC nelze zobrazovat www stránky, popřípadě odesílat nebo přijímat poštu, dříve než budete kontaktovat servis, učiňte následující kroky:

Zkontrolujte, zda je radio připojeno k elektrické síti. Pokud není, zajistěte jeho připojení. Pokud ano, odpojte ho ze sítě a cca po 5 vteřinách ho znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k připojení radia na převaděč. Poté zkontrolujte funkčnost připojení.

Pokud máte k internetu připojeno více počítačů, zkontrolujte, zda i na nich se projevuje závada. Pokud ne, je problém ve vašem počítači. V tomto případě kontaktujte váš servis výpočetní techniky. Pokud se závada vyskytuje na všech počítačích, zjistěte, zda je váš router připojen k elektrické síti. Pokud není, zajistěte jeho připojení. Pokud ano, odpojte ho ze sítě a cca po 5 vteřinách ho znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k obnovení jeho funkcí. Poté je nutné počítače restartovat a následně zkontrolovat funkčnost připojení. Pokud využíváte i naších hlasových služeb VOIP, zkontrolujte, zda je váš telefon funkční. Pokud ne, zjistěte, zda jsou váš telefon nebo VOIP brána připojeny k elektrické síti. Pokud není, zajistěte jeho připojení. Pokud ano, odpojte je ze sítě a cca po 5 vteřinách je znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k obnovení jejich funkcí.
Pokud žádný z kroků nepovede k zprovoznění, ohlaste co nejdříve závadu dle výše uvedeného postupu.

V žádném případě NEPOUŽÍVEJTE tlačítko RESET na radiu nebo routeru!

Bezpečnostní pravidla
Při bouřkách a velkých změnách napětí v elektrické síti muže dojít k poškození PC, radia, VOIP telefonu, routeru, switche a případně další techniky. Pokud nepracujete na PC, doporučujeme ho odpojit galvanicky od elektrické sítě (vytáhnout napájecí šňůru(y) ze zásuvky). Tento postup je vhodné použít i na radio, router, VOIP telefon, switch a další techniku. Dále je vhodné vypojit kabel UTP ze síťové karty PC (kabel počítačové sítě, který propojuje PC s radiem, routerem nebo switchem).

V případe, že máte radio, switch nebo router, umístěn na špatně přístupném místě a odpojování od elektrické sítě by bylo problematické, nemusíte v tomto případě výše uvedené zařízení vypínat, ale určitě vypojte kabel UTP ze síťové karty PC. Pokud budete používat výše uvedený postup, můžete ve většině případů předejít poškození techniky.

Zde naleznete všeobecné obchodní podmínky společnosti.

Zde naleznete námi užívaná rozhraní pro připojení koncových zákazníků do naší sítě.